Home | Contact | Help
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ::: NHSO Region 7 khonkaen :::
 
ข่าวการประชุม
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
         หัวข้อการประชุม > รายละเอียดการประชุม
เชิญประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 (เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานจาก สาขาจังหวัด , CUP สังกัด สป.สธ., CUP นอกสังกัด สป.สธ. ,CUP เอกชน ,รัฐนอกเอกชน : สาธารณสุขอำเภอ/นักวิชาการสาธารณสุข , ผอ.รพ.สต.,หน.เวชปฏิบัติครอบครัว/พยาบาล/นักวิชาการ )
 
เริ่มประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
เวลา 08.00 - 16.30 น.
  ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี
จังหวัด : ขอนแก่น
 
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
 
สำนักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) 2 คน/แห่ง
  จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 3 คน [ลงทะเบียน]
สถานพยาบาล 500 คน/จังหวัด
  จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 221 คน [ลงทะเบียน]
หน่วยงานอื่นๆ 200 คน/จังหวัด
  จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 59 คน [ลงทะเบียน]
 
เอกสาร
  ไม่มีเอกสาร

[ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว]
 
หมายเหตุ
       ภก.ณรงค์ อาสายุทธ 084 700 1643 / คุณวีระศักดิ์ ชนะมาร 090 197 5204 (เบี้ยเลี้ยง เดินทาง เบิกจากต้นสังกัด)
   
   
Untitled Document
  เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ) 
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
  แก้ไขผู้ลงทะเบียน 
เลขที่ใบตอบรับ
ชื่อ
นามสกุล
 
\\\ ที่อยู่สำนักงาน \\\
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
National Health Security Office Region 7 Khonkaen
356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร.0 4336 5200 โทรสาร 0 4336 5111 E-mail : kkn@nhso.go.th